SRETNA FAMILIJA

 

Sretna Familija

je ne-profitno i ne-vladino udruženje, koje se zalaže za

kreiranje projekata koji predstavljaju umjetničku viziju

dramaturginje Mirjane Blažević Lešić

i reditelja - fotografa Zorana Lešića